All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
Opening Ceremony by Gen. Ashawin Svetsreni, Royal Representative of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม
มีผู้รอคอยต้อนรับดังนี้คือ
นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พันเอก ชัยยา จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
พลตำรวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการจัดงานฯ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกราบเรียนเชิญผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการประชุมวันวิสาขบูชาโลก ข้อความตอนหนึ่งจากการกล่าวรายงานมีดังนี้: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ที่ส่งเสริมสันติภาพของโลก การที่องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของ โลกและให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ นั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชาคมโลกอย่างแท้จริง
เวลา ๑๔.๑๕ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวเปิดงานวันวิสาขบูชาโลกข้อความตอนหนึ่งว่า: พระพุทธศาสนามีหลักธรรมขั้นพื้นฐานคือการปฏิบัติตนให้อยู่เย็นเป็นสุข จนถึงขั้นปรมัตถ์คือการพ้นทุกข์ องค์การสหประชาชาติ ได้ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ปีนี้มีชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศมาประชุมร่วมกันเพื่อช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ออกไป จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นนี้

ผู้แทนพระองค์ ไปประเคนของที่ระลึกแด่ประมุขสงฆ์ แต่ละประเทศ (จำนวน ๒๕ รูป/ ๒๕ ประเทศ)
พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบของที่ระลึก
แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประมุขสงฆ์แต่ละประเทศและผู้แทนต่างประเทศ (จำนวน ๒๕ ประเทศ) มอบของ
ที่ระลึก แก่ ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้แทนพระองค์ ขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลับอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ฯ (V ๙๐๔) (อาคาร ๒) พระที่นั่งอัมพรสถาน

กองสื่อสารองค์กร มจร ภาพ/ข่าว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร
————————————–

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.