All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

              ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  จัดขบวนฟ้อนรำประกอบต้นเทียน  การแสดงประกอบในกิจกรรมต้นเทียน และจัดนิทรรศการประวัติต้นเทียนและประวัติมหาวิทยาลัย  เป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีและความร่วมมือของสถาบัน เเละเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเล็งเห็นความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม บริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นอีกด้วย ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.