All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นให้นิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ  จึงจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและร่วมสืบสานไว้ โดยการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี จึงได้ดำเนินโครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 – 26 กรกฏาคม  2561 เพื่อร่วมจัดทำต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมในงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชน เยาวชนรุ่นหลังได้เข้าใจ เห็นคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเเละเพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้  ณ โดมหอฉันท์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.