All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ในวันที่ 1 -3 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   เป็นเจ้าภาพจัดการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์นิสิต ครั้งที่ 5  “ดอกบัวเกมส์ ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  สนามกีฬาโรงเรียนปทุมพิทยาคม สนามกีฬาโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  พื่อส่งเสริมให้นิสิตทุกคน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจากทุกส่วนงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง 12 ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาทักษะทางกีฬาของนิสิตในโซนภาคอีสาน ให้มีน้ำใจนักกีฬา เกิมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.