All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยการนำของ พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ทองลาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป , พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ , พระมหาคำพันธ์ ปภากโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ , พระศิวเดชน์ ญาณวโร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต และนิสิต เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 5 วัด ดังนี้วัดหนองมะนาว วัดบ้านเค็ง วัดนาคำ วัดผาแก้วใหญ่ และวัดผาแก้วน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.