All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

เด็กม.6 แห่สอบเข้าเรียน ม.สงฆ์’มจร’อื้อ เหตุมีวิทยาเขตใกล้บ้าน หลายคณะหลายสาขาให้เลือกเรียน

พร้อมกันนี้ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


จากสถิติผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ทั้งสิ้น 4,657 รูป/คน แบ่งเป็นบรรพชิต 2,801  รูป/คน  ฆราวาส 1,856   รูป/คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3496 รูป/คน ปริญญาโท 834 รูป/คน และปริญญาเอก  329 รูป/คนั้น แสดงให้เห็นว่ามีฆราวาสสนใจเข้ามาศึกษา ณ สถานการศึกษาสงฆ์เป็นจำนวนมาก
และช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา  มจร ทั้งส่วนกลางคือที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และวิทยาเขตทั่วประเทศได้เปิดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยส่วนกลางจัดสอบรวม 4 คณะ คือคณะพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน 511 รูป/คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนนานาชาติร่วมอยู่ด้วย โดยมีสำนักทะเบียนและวัดผล ดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่  26-27 พ.ค.2560

 

และเป็นที่น่าสังเกตคือจะมีพระที่มีพรรษาและและเด็กที่จบการศึกษาจะระดับม.6 เป็นจำนวนมาก ปัจจัยหนึ่งคือเนื่องจากปัจจุบันนี้ มจร มีวิทยาเขาเกือบทุกจังหวัด และมีหลายคณะหลายสาขาให้เลือกเรียนพร้อมกันนี้เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วย

 

ประกอบกับปัจจุบันนี้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้นโดยผู้ที่สอบบาลีได้ประโยค 3 หรือ ป.ธ.3 สามารถนำวุฒิ สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่  มจร ได้โดยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับ ม.6 เช่นสมัยก่อนและจะสามารถจบปริญญาตรีอายุเพียง 18 ปี และอายุ 20 ปีสามารถปริญญาโทได้แล้ว

 

ทั้งนี้เจ้าของเฟซบุ๊กนาม “Nopadol Saisuta” ได้แสดงความเห็นถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า  ค่านิยมที่เปลี่ยนไป..เมื่อเด็กไทยหันมาเข้าศึกษา ในมหาวิมยาลัยสงฆ์ MCU 4.0 ด้วยเหตุผล…
1. ค่าเล่าเรียนไม่แพง และผ่อนชำระได้
2. มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองและสังคมในระดับสูง
3. มีเกียรติศักดิ์ศรีและศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
4. ได้ทั้งความรู้และคุณธรรมที่สามารถพึ่งพาพัฒนาตนเองได้ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ MCU 4.0
5. มีโอกาสฝึกทำงานระดับนานาชาติทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติหากเรียน IBSC และฝึกทำงานจิตอาสา UNDV และ AIBU
6. ได้สัมผัสวิปัสสนากัมมัฏฐานการงานแห่งชีวิต ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
7. ได้รับยกย่องและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นพุทธศาสนิกชนยกฐานะเกียรติภูมิของครอบครัววงศ์ตระกูลได้

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.