All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

วันพุธที่ ๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี และปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐ พร้อมด้วยประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ประชุมสัมนาอบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัด
หมู่บ้านศิล ๕ ในเขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ฯ  ณ มลฑลพิธีหน้าอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ , ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่บ้านเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ถวายการตอนรับและเข้าร่วมกิจกรรม 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.