All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาพกิจกรรมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตอุบลราชธานี และมอบนโยบายการบริหารงานฯ ให้แก่บุคลากร
ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเขตอุบลฯ ฉบับที่ 1
วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์อุบล ฉบับที่ 2
วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์อุบล ฉบับที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
W3Schools W3Schools W3Schools W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

ระบบปฏิทิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.