All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี

โครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 12 – 13  กันยาน  2561  เวลา 09.00

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ใน วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยม

กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น  มหาวิทยาลั

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

   ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น ทางมหาวิท

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.